Izakhamizi Saint Lucia Legislation

Izakhamizi Saint Lucia Legislation

Uhlelo Lobuzwe beSanta Lucia ngoTshalomali lwethulwe ngoZibandlela wezi-2015 kulandela ukulandelwa koMthetho uNo. 14 wezi-2015, uMthetho Wobuzwe Ngotshalomali ngomhla zingama-24 kuNcwaba 2015. Inhloso yalo Mthetho ukwenza abantu bakwazi ukuthola ubuzwe baseSanta Lucia ngokubhalisa okulandelayo utshalomali olufanelekile eSaint Lucia nangezinye izindaba ezihlobene ..