Inqubo Yesicelo Ubuzwe be-Saint Lucia


Inqubo Yesicelo Ubuzwe be-Saint Lucia


I-Citizenship by Investment Board izobheka isicelo sokuba yisakhamuzi futhi umphumela kungenzeka kube ukunikeza, ukuphika noma ukubambezeleka kwesizathu, isicelo sobuzwe ngokutshalwa kwemali. 
 • Isikhathi esimaphakathi sokucubungula kusuka ekwamukelweni kwesicelo ukwaziswa ngomphumela izinyanga ezintathu (3). Lapho, ezimweni ezehlukile, kulindeleke ukuthi isikhathi sokucubungula sibe ngaphezulu kwezinyanga ezintathu (3), umenzeli ogunyaziwe uzokwaziswa ngesizathu sokubambezeleka okulindelekile.
 • Isicelo sobuzwe ngokutshalwa kwemali kufanele sithunyelwe nge-elekthronikhi nangefomu ephrintiwe yi-ejenti egunyaziwe egameni lomfakisicelo.
 • Zonke izicelo kumele zigcwaliswe ngesiNgisi.
 • Yonke imibhalo efakwe nesicelo kumele ibe ngolimi lwesiNgisi noma ukuhumusha okuqinisekisiwe kuLimi lwesiNgisi.
  • NB: Ukuhumusha okuqinisekisiwe kusho ukuhumusha okwenziwe ngumhumushi oqeqeshiwe ovunyelwe ngokusemthethweni enkantolo yezomthetho, i-ejensi kahulumeni, inhlangano yamazwe omhlaba noma isikhungo esifanayo esisemthethweni, noma uma senziwa ezweni lapho kungekho bahumushi abagunyaziwe ngokusemthethweni, ukuhumusha okwenziwa yinkampani indima yayo noma ibhizinisi lokwenza ukuhumusha kochwepheshe.

Inqubo Yesicelo Ubuzwe be-Saint Lucia

 • YONKE imibhalo esekelayo edingekayo kumele inamathiselwe kuzicelo ngaphambi kokuba zicutshungulwe yi-Unit.
 • Zonke izicelo kumele zihambisane nemali edingekayo yokucubungula nokungabuyiseli kanye nemali ekhokhwayo efanelekile yomfakisicelo oyinhloko, owakwakhe kanye nomunye oncike ekufanelekeni.
 • Amafomu ezicelo angagcwalisiwe azobuyiselwa kumenzeli ogunyaziwe.
 • Lapho isicelo sobuzwe ngokutshalwa kwemali sinikezwe, uPhiko luzokwazisa umenzeli ogunyaziwe ukuthi utshalomali olufanelekile kanye nezimali zokuphatha ezidingekayo zikahulumeni kufanele zikhokhwe ngaphambi kokuthi kunikezwe iSitifiketi Sobuzwe.
 • Lapho isicelo senqatshwa khona, umfakisicelo angafaka, ngokubhala, acele ukubuyekezwa nguNgqongqoshe.