Izakhamizi zeSanta Lucia Enterprise Projects

Izakhamizi zeSanta Lucia Enterprise Projects


IKhabinethi yaboNgqongqotjhe izokutjheja amaphrojekthi wamabhizinisi azakufakwa hlangana nehlu elivunyiweko lokuba liSewula Afrika yiHlelo lokuTjala iiMali

Amaphrojekthi wamabhizinisi avunyelwe awela ezigabeni eziyisikhombisa (7) ezibanzi:

  1.  Izindawo zokudlela eziphuma phambili
  2.  Amachweba okuhamba nge-cruise kanye nama-marinas
  3.  Izitshalo ezisebenza-Agro
  4.  Imikhiqizo yezemithi
  5.  Amachweba, amabhuloho, imigwaqo nemigwaqo emikhulu
  6.  Izikhungo zokucwaninga nezinsiza
  7.  Amanyuvesi aphesheya kwezilwandle

Uma sekuvunyelwe iphrojekthi yebhizinisi itholakalela ukutshalwa kwezimali okufanelekile kubafakizicelo bobuzwe ngokutshalwa kwemali. 

Izakhamizi zeSanta Lucia Enterprise Projects

Lapho isicelo sobuzwe ngokusebenzisa utshalo-mali kuphrojekthi yebhizinisi evunyiwe sesamukelwe, kudingeka lokhu kutshalwa kwezimali okuncane okulandelayo:

Inketho ye-1 - Umuntu ofaka isicelo kuphela.

  • Ukutshalwa kwezimali okuncane okungama-US $ 3,500,000

Inketho ye-2 - Izicelo ezingaphezu kwesisodwa (umsebenzi ohlanganyelwe).

  • Ukutshalwa kwemali okuncane okungama-US $ 6,000,000 lapho ofake isicelo ngamunye enikela ngaphansi kuka-US $ 1,000,000